error codes - kasowanie

Kasowanie kodów błędów. Odczyt, diagnoza i eliminacja błędów.