Kody radia

Odzyskiwanie, odczyt i usuwanie kodów radio.